تدوین سه فیلم کوتاه لاک جیغ، یکسال بزرگتر و برای دیگران (محصول حوزه هنری سمنان) توسط گروه تولید فیلم به پایان رسید

Rate this item
(1 Vote)

تدوین سه فیلم کوتاه لاک جیغ، یکسال بزرگتر و برای دیگران توسط گروه تولید (باکس تدوین تولید فیلم) فیلم به پایان رسید.

برای دیگران به کاگردانی نوید کلانکی و دو فیلم لاک جیغ و یکسال بزرگتر به کارگردانی محمد پهلوان محصول حوزه هنری استان سمنان میباشند.

تدوینگر این سه فیلم کوتاه میثم جعفری نژاد میباشد.

خواسته شما تخصص ماست