فیلمبرداری | تصویربرداری

فیلمبرداری | تصویربرداری

آفیش فیلمبردار

1_ دستمزد روزانه تصویربرداری در تهران برای فیلمسازان مستقل 600 هزارتومان میباشد.

2_دستمزد روزانه تصویربرداری در شهرستانها برای فیلمسازان مستقل 800 هزار تومان و  برای نهاد ها و شرکت ها و سایر اشخاص روزانه 900 هزار تومان به علاوه هزینه ایاب ذهاب و محل اقامت گروه تصویربرداری میباشد.(حداقل سه روز کاری به بالا پذیرفته میشود)

3_ دستمزد روزانه تصویربرداری برای نهاد ها و شرکت ها و سایر اشخاص روزانه در تهران 700 هزار تومان میباشد.

* دستمزد دستیار ها بصورت جداگانه محاسبه شده و بر عهده کارفرما میباشد.

** تعداد دستیار ها از 1 تا 4 نفر با توجه به شرایط کاری با کارفرما توافق میشود.

*** برای آگاهی از تجهیزات موجود به منوی تجهیزات سایت مراجعه فرمایید.

**** برای آگاهی از هزینه آفیش تجهیزات به منوی هزینه تجهیزات (زیرمنوی تجهیزات) مراجعه فرمایید.

***** حداقل 50 درصد دستمزد قبل از شروع کار و مابقی پس از پایان روز کاری در زمان تحویل راش ها دریافت میگردد.

****** هزینه آفیش تجهیزات حداقل سه روز قبل از شروع کار بطور کامل دریافت میگردد.

خواسته شما تخصص ماست