تله فیلم ها

1- بخش هایی از تله فیلم شب خورشید

 (تصویربرداری و صدابرداری: گروه تولید فیلم)

2- بخش هایی از تله فیلم مریدا

(مشاوره فنی، تدوین، صداگذاری، تصحیح رنگ و تیتراژ: گروه تولید فیلم)